مشخصات فیزیکی شیمیایی
مقدار
گرانروی کینماتیک در 100 درجه 1.5mm2/s
نقطه جوش خشک 230درجه سانتیگراد
نقطه جوش مرطوب 155 درجه سانتیگراد
بسته بندی

در هر کارتن 24 عدد قوطی پلاستیکی 500ml

موارد استفاده

توتال HBF4 برای تمام سیستم های کلاچ و ترمز که در آنها دات چهار DOT4 توصیه شده است مورد استفاده میباشد

روغن ترمز HBF 4

روغن سینتتیک سیستم ترمز HBF 4

ویژگی ها

  • این مایع زرد رنگ قابل حل شدن با سایر مواد مشابه میباشد
  • این مایع با مایعی که پایه مینرال و یا سیلیکان را دارد قابل مخلوط شدن نمیباشد