آوریل 20, 2020
روغن صنعتی

روغن صنعتی چیست؟

روغن آن دسته از مایعات هستند، که با آب مخلوط نمی شوند و به دلیل آن که چگالی آنها کمتر از آب است، روی آب شناور […]