پرداخت توسط درگاه اینترنتی :

شما می توانید با یکی از کارت های بانکی خود مبلغ صورتحساب را به صورت اینترنتی پرداخت نمایید.