چاپ چاپ
چاپ

روغن زنجیر

 

 CORTIS SHT 200

روغن براي قطعات متحرك كه در دماي بسيار بالا كار مي كنند 
جزئيات كالا...