چاپ چاپ
چاپ

روغن دنده صنعتی

 

 ترتيب بر اساس:

CARTER ENS EP 700

پوشش روانكار براي دنده هاي باز و كابل هاي سيمي 
جزئيات كالا...


CARTER EP

روغن معدني براي دنده هاي بسته 
جزئيات كالا...


CARTER SH

روغن سينتتيك ( پلي آلفا الفين ) براي جعبه دنده هاي بسته 
جزئيات كالا...


CARTER SY

روغن سينتتيك ( پلي گليكول ) براي جعبه دنده هاي بسته 
جزئيات كالا...نتایج 1 - 4 از 4